Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Projekti bodo izvedeni kot: 

  • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
  • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
  • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Vir: CNVOS