Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil razpis za sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Prijavijo se lahko:

 • kulturna drušva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
 • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Področja dejavnosti, ki bodo sofinancirana:

 • zborovska dejavnost,
 • inštrumentalna dejavnost (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi),
 • gledališka in lutkovna dejavnost,
 • folklorna dejavnost
 • filmska dejavnost,
 • plesna dejavnost,
 • likovna dejavnost,
 • liternana in intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija),
 • mažoretna dejavnost (namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju).

Sofinancirani bodo projekti kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

 • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
 • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
 • založniški in avdiovizualni projekti;
 • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Rok prijave je 10. 2. 2020, več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.