Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral JSKD

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

  • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
  • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
  • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: – zborovska (pevski zbori in vokalne skupine), – inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji), – gledališka in lutkovna dejavnost, – folklorna dejavnost, – filmska dejavnost, – plesna dejavnost, – likovna dejavnost, – literarna dejavnost, – intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija), – mažoretna dejavnost (namenjena izključno krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju).

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so:

  • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
  • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: JSKD