Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

  • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti, 
  • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
  • založniški in AV (avdiovizualni) projekti,
  • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

Cilji razpisa so:

  • dvig ustvarjalnosti,
  • razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini,
  • raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin,
  • razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

Celoten razpis najdete tukaj.