Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev pirpadnikov manjšinskih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti.

Prijavijo se lahko kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področjih in dejavnostih razpisa.

Področja in dejavnosti, ki jih razpis sofinancira:

  • glasbena dejavnost,
  • gledališka dejavnost,
  • folklorna dejavnost,
  • filmska dejavnost,
  • plesna dejavnost,
  • likovna dejvnost,
  • literarna dejavnost
  • dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Rok prijave je 10. 2. 2020.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.