Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki jih bo v letu 2021 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke “Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume”.

Cilja javnega razpisa sta:

  • ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji,
  • višja raven območne in področne kulturne integracije nemško govoreče etnične skupine.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS