Javni razpis za izbor kulturnih projektov v Mestni občini Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana izvedeni v letu 2018.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

  • A/uprizoritvene umetnosti,
  • B/glasbene umetnosti,
  • C/vizualne umetnosti,
  • D/intermedijske umetnosti,
  • E/kulturno-umetnostna vzgoja,
  • F/knjiga in mesto,
  • G/Ljubljana bere,
  • H/mladike – prvi projekti.

Na razpis se lahko kot prijavitelji projektov na področjih: A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/vizualne umetnosti, D/intermedijske umetnosti, E/kulturno-umetnostna vzgoja in F/knjiga in mesto prijavijo nevladne kulturne organizacije, posamezniki in samozaposleni v kulturi; na področje F/knjiga in mesto pa se lahko prijavijo tudi gospodarske organizacije in samostojni podjetniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo v razpisu opredeljene pogoje.

Na razpis za G/Ljubljana bere se lahko prijavijo pravne osebe, samostojni podjetniki, nevladne kulturne organizacije in samozaposleni v kulturi, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Na področju H/mladike – prvi projekti se lahko prijavijo posamezniki in samozaposleni v kulturi, ki izpolnjujejo v razpisu opredeljene pogoje.

Več informacij najdete tukaj.