Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij (projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev s posebnimi potrebami.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo ciljnim skupinam omogočili dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo. Ciljne skupine javnega razpisa so ranljive skupine govorcev, in sicer govorci s posebnimi potrebami različne starosti:

  • gluhi/naglušni,
  • slepi/slabovidni,
  • gluhoslepi,
  • osebe s specifičnimi motnjami (npr. disleksijo in druge osebe z bralno-napisovalnimi težavami) in
  • osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem s posebnimi potrebami polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod in gradiv izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih orodij za učinkovitejše sporazumevanje, omogočanjem alternativnih poti sporazumevanja (npr. tiskanje v brajici, uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju kulture (sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih ipd.).

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo ciljnim skupinam omogočili dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo. Z možnostjo izražanja, izobraževanja, dostopnostjo do kulturnih dobrin in udeležbo v kulturnem življenju širše družbe se zanje zmanjša tveganje socialne izključenosti ter povečajo možnosti za vstop na trg dela.

Projekti se bodo izvajali v vzhodni (KRVS) in zahodni kohezijski (KRZS) regiji.

Upravičenci razpisa so javni zavodi, univerze, raziskovalne in znanstvene inštitucije ter nevladne organizacije, ki lahko s svojim delom in udejstvovanjem pripomorejo k doseganju učinkov in rezultatov javnega razpisa.

Prijave so možne do 14. 8. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.