Javni razpis za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021”

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega kulturnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetja in druge organizacije) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnim kulturnim sektorjem in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.

Razpis je razdeljen na tri sklope:

 • preveritev koncepta,
 • kreativni start up,
 • kreativni povezovalnik.

Področja kreativnega kulturnega sektorja, ki so vključena v razpis so:

 • arhitektura,
 • oglaševanje,
 • oblikovanje in vizualne umetnosti,
 • kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
 • knjiga,
 • kulturno-umetnostna vzgoja,
 • glasbene umetnosti,
 • uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
 • mediji,
 • programska oprema in igre,
 • film in avdiovizualna dejavnost,
 • kulturni turizem in
 • drugo umetniško ustvarjanje.

PODALJŠAN ROK PRIJAVE!
Nov rok prijave: Rok za oddajo vlog se izteče osmi dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu ZZUSUDJ).

Več informacij o razpisu, razpisno dokumentacijo in pogojih prijave lahko najdete tukaj.