Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope:

  • Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav).
  • Enakost spolov in krepitev moči žensk (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav).
  • Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva naše pravice (razpisuje se do 1 projekt v eni od držav Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt)).
  • Ozaveščanje javnosti, globalno učenje, zagovorništvo (razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji).

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Rok za prijavo je 3. 11. 2017.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.