Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:

  • izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
  • pripravo poročila o razgovoru,
  • priprava dodatnega informacijskega materiala o trgovini z ljudmi, ki ga prosilci prejmejo na razgovoru,
  • evalvacijo projekta,
  • vodenje projekta,
  • izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Več informacij najdete tukaj.