Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga

Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.

Javni razpis obsega naslednje sklope:

  • Medijska kampanja, namenjena državljanom tretjih držav,
  • Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru,
  • Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu,
  • Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju,
  • Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Kopru.

Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 6. 9. 2017, najkasneje do 15.00 ure.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.