Javni razpis za podelitev nagrad RS na področju šolstva za leto 2020

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je objavil razpis, katerega predmet je zbiranje predlogov kandidatov_k za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020.  

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. 

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo. 

Nagrado lahko prejme posameznik_ica, skupina posameznikov, zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja. 

Rok prijave je 30. 9. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj