Javni razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Pogoji glede upravičenosti so opisani v razpisni dokumentaciji.

V okviru razpisa se predvideva:

  • financiranje ene horizontalne mreže NVO;
  • financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo);
  • financiranje ene mreže za prostovoljstvo.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.