Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Razpis bo odprt od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – Premostitveno financiranje javnih organizacij:

 • Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot,
 • javni zavod,
 • javni raziskovalni zavod,
 • skupnost zavodov,
 • zbornica,
 • gospodarska zbornica,
 • javni sklad,
 • ustanova,
 • ostale organizacije, organizirane kot:
 • nevladna organizacija,
 • študentska organizacija,
 • narodnostna skupnost,
 • javna agencija,

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – Projekti neprofitnih zasebnih organizacij:

 • Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot,
 • zavod,
 • zavod v zasebni lasti,
 • sklad,
 • društvo, zveza društev.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS