Javni razpis za razpisno področje B v letu 2021: Finančna podpora Slovencem po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis, katerega namen je finančna podpora Slovencem_kam po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. 

Cilji javnega razpisa so:  

  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev_k po svetu, 
  • medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo, 
  • vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev_k po svetu, 
  • delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja. 

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci_kami po svetu.  

Rok prijave je 30. 11. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj