Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018

FIHO je objavil razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018. Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Vrednost razpisa: 17.493.000,00 €, od tega za invalidske organizacije 11.370.450,00 € in za humanitarne organizacije 6.122.550,00 €.

Rok za prijavo je 13. 11. 2017.

Izobraževanje za invalidske organizacije bo potekalo v torek, 17. 10. 2017, za humanitarne organizacije pa v sredo, 18. 10. 2017.

Več informacij najdete tukaj.