Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leto 2018-2019.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 leta starosti v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.

V okviru posameznega projekta je predvidena priprava nabora inovativnih ukrepov in razvoj kreativnih rešitev za spodbujanje zaposlovanja mladih, vključno z mreženjem z delodajalci, vzpostavitev partnerstev in povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela s ciljem povečevanja zaposlitvenih priložnosti mladih, ob upoštevanju načel družbene odgovornosti na področju zaposlovanja ciljne skupine.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju predvidoma 2 (dveh) inovativnih projektov (enega na Vzhodni in drugega na Zahodni kohezijski regiji). Cilj javnega razpisa je vključitev 333 mladih oseb (133 mladih oseb iz Vzhodne in 200 iz Zahodne kohezijske regije). 

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa znaša 634.605,00 EUR, od tega je 253.505,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v Vzhodni in 381.100,00 EUR za sofinanciranje projekta v Zahodni kohezijski regiji.

Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.