Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis, katerega predmet je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino. 

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: 

  • pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture; 
  • pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); 
  • pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; 
  • dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji_ce. 

Na javni razpis se lahko prijavijo: 

  • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji; 
  • založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij); 
  • društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve); 
  • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev_k po svetu. 

Rok prijave je 3. 11. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj