Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov na področju vzgoje filmskega občinstva in izobraževanja filmskih delavcev v Republiki Sloveniji, ki se bodo začeli izvajati v letu 2022 in bodo dokončani ter izpolnili vse pogodbene obveznosti najkasneje do 30. 9. 2023.

Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih projektov, ki vključujejo tudi kulturnovzgojne filmske dejavnosti v obdobju 7. – 13. 11. 2022, ob promocijskem dogodku “Slovenski teden filma”.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija, in ki so prijavljeni projekt izvedle vsaj trikrat pred letom prijave na razpis. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Slovenski filmski center, javna agencija RS