Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2022. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija in, ki prijavljen festival izvajajo vsaj v zadnjih dveh koledarskih letih zapored pred letom prijave na razpis. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Slovenski filmski center