Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.

Med območja, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti, spadajo naslednje občine: Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci.

Upravičen prijavitelj je:

  • organizacija v mladinskem sektorju, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali
  • javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa deluje na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna v statutu javnega zavoda.

Zainteresirani prijavitelji lahko na temo javnega poziva pošljejo vprašanja in sicer do 30. 7. 2021.

Vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov skrbnice javnega poziva. Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, razpisovalec ne bo odgovarjal.

Elektronski naslov in ostale informacije o razpisu najdete tukaj.

Vir: CNVOS