Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, ki obsega nabavne konzorcije za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in posamezne mednarodne serijske publikacije, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu. Predmet javnega razpisa je tudi nakup mednarodnih zbirk podatkov.

Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posamezni prijavitelji prijavljajo samo tiste mednarodne serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij lahko navede vse serijske publikacije, ki so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo lahko vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih publikacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: CNVOS