Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvsem tistih preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov proti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja.

Razpis je namenjen vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive na področju različnih vrst zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih in tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju različnih vrst zasvojenosti za pedagoške delavce, starše in družine na območju Mestne občine Ljubljana.

Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje so: prispevek k zdravju, varnosti in dobrobiti vsakega udeleženega posameznika, spodbujanje zdravega življenjskega sloga in dobrega počutja, krepitev osebnih in socialnih kompetenc ter samozavesti, izvajanje dokazano učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja zasvojenosti različnih vrst.

Prijave na razpis so odprte do 5. 12. 2018.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.