Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020

Namen javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Rok za prijavo je 6. 12. 2017.

Več informacij najdete tukaj.