Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Namen javnega razpisa je izbor projektov in/ali programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2019.

Vsebinska področja:

  • Mladinski raziskovalni projekti.
  • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti.
  • Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic.
  • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.
  • Mestne prireditve šol za otroke in učence.
  • Organizator 32. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost”.
  • Organizacija in koordinacija občasnega varstva otrok na domu.

Vlagatelj mora vlogo za vse projekte in/ali programe za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 26. 10. 2018 do izteka roka za prijavo objavljena tukaj.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 5. 12. 2018.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.