Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Vsebinska področja:

  • Mladinski raziskovalni projekti – predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.
  • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti.
  • Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov počitniškega varstva za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
  • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
  • Mestne prireditve šol za otroke in učence – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oz. prireditev, ki jih izvajajo javni zavodi z območja MOL.
  • Organizator 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost” – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost” z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah.
  • Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju – predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije.

Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto. Pogoji se razlikuje glede na sklop, na katerega se prijavljate, in so opredeljeni v razpisno dokumentaciji.

Rok za oddajo je 7. 1. 2020.

Več si lahko preberete tukaj.