Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega predmet so: 

  • Mladinski raziskovalni projekti;  
  • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti; 
  • Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic; 
  • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja; 
  • Mestne prireditve šol za otroke in učence; 
  • Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost”; 
  • Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju. 

Vlagatelj lahko izpolni le štiri vloge. Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen projekt ali program posebej poslana v samostojni zaprti ovojnici.

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt ali program posebej vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 23. 10. 2020 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu tukaj 

Po končanem izpolnjevanju vsake elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. 

Vlagatelj mora izpolnjene prijavne obrazce, ki jih natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2020. 

Več informacij lahko najdete tukaj