Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ ali programov socialnega varstva in programov varovanja zdravja za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi. Gre za programe, ki so namenjeni ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.

Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/ temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelj mora prijavljeni program izvajati na območju MOL ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Rok prijave je 27. 10. 2017.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.