Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2020-2022 v Mestni občini Ljubljana

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana je objavil javni razpis z namenom sofinanciranja programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025:

“Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno).”

Na razpis se lahko prijavite do 10. decembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.