Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Cilji razpisa so:

  • krepitev in razvoj programov neposredne pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine ter bolnike z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
  • humanitarnost, solidarnost, tovarištvo in medsebojna pomoč,
  • opolnomočenje navedenih ciljnih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
  • spremljanje in celostna pomoč,
  • zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
  • vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih oseb,
  • vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije,
  • zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev,
  • ustvarjanje novih zamisli.

Na razpis se lahko prijavite do 26. 1. 2018.

Celoten razpis najdete tukaj.