Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za leta 2017, 2018 in 2019.

Predmet razpisa so programi preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, izvajajo pa se na naslednjih področjih:

  • programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem,
  • preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV,
  • programi testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Poseben poudarek razpisa je namenjen spodbujanju sodelovanja in partnerstva med organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb ter preprečevanjem tvegane spolnosti.

Upravičeni prijavitelji Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki ima sedež v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo je 21. 4. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj. (stran 699)

Vir: Ministrstvo za zdravje