Predmet razpisa so programi preprečevanja nalezljivih bolezni, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, ki se izvajajo na naslednjih vsebinskih področjih:

  • Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje promocije cepljenja z zdravstveno vzgojno dejavnostjo.
  • Programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem za okužbo, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.
  • Program testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.