Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji.

Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji.

Rok za oddajo prijav je 17. september 2018.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.