Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev v letih 2018 in 2019. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:

  • nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin,
  • informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS.

Več informacij najdete tukaj.