Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade, ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierna centra bosta izvajala več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Sofinancirana bosta dva projekta kariernih centrov za mlade, in sicer en v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in en v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so v obdobju od leta 2015 do dneva objave tega javnega razpisa izvajale aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše ali strokovne delavce, ki delajo s šolajočo mladino, so za šolajočo mladino zagotavljale informacije s področja izobraževanja in trga dela in/ali izvajale aktivnosti za spoznavanje poklicev in trga dela, individualna svetovanja in/ali skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere za šolajočo mladino, izvajale skupinske oblike dela za starše ali strokovne delavce za krepitev njihovih kompetenc na področju karierne orientacije za šolajočo mladino.

Rok za prijavo je 5. 10. 2018.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.