Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje-krepitev človeških virov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje-krepitev človeških virov.

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi.

Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:

  • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter
  • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).

Razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS