Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022 – RAZVOJNI socialnovarstveni programi.

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2022, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS