Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe.

Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Predvideno je, da bo za posamezno kohezijsko regijo izbrano eno projektno partnerstvo za izvajanje programa.

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb.

Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

  • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Cilji javnega razpisa so:

  • prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;
  • izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;
  • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela;
  • bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Rok za prijavo je 7. 2. 2019 do 23.59.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.