Javno naročilo Sveta Evrope za opravljanje storitev svetovanja o mladoletniškem pravosodju v Sloveniji

Svet Evrope v Sloveniji za Ministrstvo za pravosodje izvaja projekt za izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja.

Namen projekta, ki bo predvidoma končan v prvi polovici prihodnjega leta, je ugotoviti pomanjkljivosti obstoječega kazenskopravnega sistema za mladoletnike, ter pridobitev podlag za njegovo izboljšanje, v skladu z najnovejšimi evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami primerljivih držav. Prav tako želi projekt vzpostaviti sistem ustreznega izobraževanja in usposabljanja tistih, ki pri kazenskopravni obravnavi mladoletnikov sodelujejo.

Namen projekta je ugotoviti pomanjkljivosti obstoječega kazenskopravnega sistema za mladoletnike ter pridobitev podlag za njegovo izboljšanje v skladu z najnovejšimi evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami primerljivih držav.

V okviru projekta je Svet Evrope konec septembra objavil javno naročilo za opravljanje storitev svetovanja o mladoletniškem pravosodju v Sloveniji. Besedilo javnega naročila najdete tukaj.

Vir: CNVOS