Javno posvetovanje EZ o ukrepih za zmanjšanje vpliva onesnaževanja z mikroplastiko na okolje

Evropska komisija je 22. februarja začela javno posvetovanje o ukrepih za zmanjšanje vpliva onesnaževanja z mikroplastiko na okolje. Pobuda je namenjena obravnavanju mikroplastike, ki se nenamerno sprošča v okolje.

Osredotočila se bo na označevanje, standardizacijo, certificiranje in regulativne ukrepe za glavne vire te plastike, njen namen pa je: izboljšati znanstvena dognanja o tveganjih in pojavljanju mikroplastike v okolju, vodovodni vodi in hrani; zmanjšati onesnaževanje okolja in morebitna zdravstvena tveganja ob upoštevanju načel enotnega trga ter spodbujanju konkurenčnosti in inovacij.

K posredovanju mnenj vabijo nacionalne organe v državah članicah, konvencije o regionalnih morjih v Evropi, civilnodružbene in potrošniške organizacije, certifikacijske organe in organizacije za spremljanje, akademske kroge, raziskovalne organizacije in možganske truste ter širšo javnost EU.

V posvetovanju lahko sodelujete tukaj.

Vir: CNVOS