Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želijo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Ciljna skupina za vključitev v program Zelena delovna mesta so osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: · osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, · osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in · osebam podzastopanega spola v dejavnosti (gospodarskem sektorju) v kateri je neravnovesje med spoloma za več kot 10 odstotnih točk višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v RS.

Javno povabilo bo odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2024.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS