Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa “Učne delavnice”

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo v vrednosti 2,56 milijona EUR, na katerem lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih.

V učne delavnice bodo napotili:

• dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti,
• starejše od 55 let,
• invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
• iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
• osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
• osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
• osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
• člane romske skupnosti ali
• osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije.

Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Več informacij najdete tukaj.