Javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022.

Na voljo je 4 milijone EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 350 dolgotrajno brezposelnih. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva. Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih.

Oddaja ponudbe je možna od 24. 11. 2021 dalje do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 30. 4. 2021.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS