Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019

Zavod za zaposlovanje je 23. novembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Na voljo je 15 milijonov EUR za predvidenih 2.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Prednostno bodo javna dela namenjena tistim dolgotrajno brezposelnim, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni dve leti in več in so v večini primerov hkrati starejši in nižje izobraženi ter imajo tudi različne omejitve za zaposlitev.

V okviru javnega povabila bodo posebne kvote sredstev namenjene za izvedbo:

  • socialnovarstvenih programov javnih del, saj želijo upoštevati potrebe najbolj ranljivih uporabnikov storitev javnih del na lokalni ravni (invalidi, starejši, otroci in mladostniki);
  • programov javnih del, ki bodo namenjeni vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo izobrazbe, saj želijo povečati delež te ciljne skupine v skupnem številu vseh vključenih v javna dela in
  • programov s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del.

Povabilo je odprto od 5. 12. 2018 od vključno 8. ure dalje, do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019. Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Zavod prejme do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb (do 30. 4. 2019 do 13. ure) oziroma do obvestila o zaprtju javnega povabila.

Vse informacije o javnem povabilu najdte tukaj