Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021

Zavod RS za zaposlovanje je 14. junija objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2021. 

Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Povabilo je odprto od 15. 6. 2021 dalje, do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 10. 2021.

Na javno povabilo se lahko prijavi:

  • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu,
  • ki je neprofitni delodajalec ter
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod RS za zaposlovenje