Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021, ki bo odprto od 22. 12. 2020.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2021, in sicer za naslednja dva sklopa:

  • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del),
  • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Povabilo bo odprto od 22. 12. 2020 dalje, do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2021.

Objavo si lahko pogledate tukaj.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS