Justice: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2020

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2020.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj dvema organizacijama iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.

Prijave sprejemajo do 29. januarja 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.