Kako prenesti elemente mladinskega dela v spletno okolje?

Pandemija novega koronavirusa je povzročila, da so se prostori, v katerih bi se lahko mladi družili, aktivno ustvarjali in se družbeno udejstvovali, drastično skrčili, hkrati pa je razkrila tudi nepripravljenost številnih sektorjev, posebej tistih, ki temeljijo na druženju, za delovanje v digitalnem okolju.

Namen projekta Ustvarjalni digitalni prostori je bil prispevati k višji družbeni participaciji mladih z razvojem ustvarjalnih digitalnih prostorov, ki delujejo na treh ravneh: druženje, skupnost in pobudništvo. V teh prostorih so mladi krepili svoje digitalne kompetence, hkrati pa so izražali svojo kreativnost in soustvarjali (umetniške) družbene pobude.

V okviru projekta so bili razviti štirje intelektualni rezultati:

  • Orodjarna (toolbox) z uporabnimi digitalnimi orodji in nasveti.
  • Spletno izobraževanje in priročnik o delu s skupinami v ustvarjalnih digitalnih prostorih.
  • Spletno izobraževanje in priročnik o digitalni izkušnji coachinga/mentorstva mladim družbenim pobudnikom, ki vodijo skupine na daljavo.
  • Priročnik s smernicami za ustvarjanje podpornega okolja za razvoj in delovanje mladinskih pobud.

Vsa orodja in priročniki so na voljo tukaj.

Vir: Socialna akademija