Kakovost mladinskega dela

Preteklo leto so se partnerji iz Slovenije (Socialna akademija), Poljske (Jagelonska univerza), Italije (Associazione Media Educazione Comunità) in Nemčije (Starkmacher) znotraj projekta ABC of Youth Work aktivno ukvarjali z vidiki kakovosti v mladinskem delu. Spraševali so se, kaj so razlogi, da mladi prihajajo v mladinske organizacije in se začnejo udejstvovati v skupinah ter zakaj v določenih ostanejo dlje časa kot v drugih?

Izvedli so kvalitativno raziskavo, kjer so preko odgovorov 8 fokusnih skupin in 32 intervjujev z mladinskimi delavci iskali kazalnike kakovosti mladinskega dela (npr. čas, ki ga mladinski delavec lahko nameni mladi osebi). Tako je nastal Cikel rasti mladinskega dela, ki ponazarja 20 najpomembnejših procesov, ki se dogajajo v skupinah v mladinskem delu in so ključnega pomena pri spodbujanju mladih k sodelovanju ter krepitvi rasti skupin mladih. 

V letu 2019 bodo z namenom dvigovanja kvalitete dela v mladinskih centrih začeli tudi z mentorstvom po različnih organizacijah. 

Cikel rasti mladinskega dela najdete tukaj.